Översättningstjänster

Visum endast för make/maka

När man ansöker om visum för make/maka till en rysk medborgare behöver man lämna in ett Personbevis (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) utfärdat av Skatteverket. Denna handling ska vara översatt och bestyrkt i enlighet med Rysslands krav. Visumcentret erbjuder nu en helhetslösning som innefattar utfärdande av apostille, översättning av auktoriserad translator och bestyrkning av översättningen vid ryska ambassaden.

Pris för hela paketet av tjänster för 1 personbevis bestående av 1-3 sidor är 1650 SEK.

Handläggningstid: 1-2 arbetsveckor efter mottagande av originalhandling.

Krav för personbevis:

 • Personbeviset ska vara på SVENSKA,
 • Utfärdat i visumsökandens namn med makans/makens uppgifter angivna,
 • Utgöra en originalhandling med Skatteverkets stämpel och utfärdande handläggarens namnteckning och namnförtydligande (vanligtvis en namnstämpel).

Passar EJ: personbevis på engelska, kopior eller elektroniska utskrifter, personbevis som saknar stämpel och/eller handläggarens namnförtydligande, personbevis med engelsktextade apostiller, personbevis som är översatta/bestyrkta enligt de gamla reglerna före augusti 2019.

Visum för make/maka och barn

Om man ansöker om visum både för make/maka och sina barn samtidigt kan ni använda ett enda Familjebevis för alla sökanden med information om makarna och barnen. Det behövs alltså inte att lämna in separata personbevis för varje sökande, om all nödvändig information finns i ett Familjebevis.

Hur man beställer Personbevis (Utdrag om fbf-uppgifter eller Familjebevis):

 1. 1. Beställning av innehållsmässigt standardiserade personbevis på Skatteverkets hemsida via länk:
  https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1
  Steg-för-steg instruktion:
  • Sid. 1 Till vem? - välj Utländsk ambassad/myndighet
  • Sid. 2 För vad? – välj antingen första alternativet ”Familjebevis” (dvs visum för make/maka och barn) eller andra alternativet ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter” (dvs visum endast för make/maka).
   Svara Ja på frågan om stämpel och underskrift.
  • Sid. 3 Tryck på ikonen Beställ via post.
  • Sid. 4 Skriv in huvudsökandens personnummer i 10-siffrigt format med ett streck inför de 4 sista siffrorna: ÅÅÅÅMMDD-NNNN.
  • Tryck på knappen Beställ.
  Inom några arbetsdagar kommer ett brev med personbeviset till er registrerade folkbokföringsadress.
 2. Beställning av personbevis med standardiserat och icke-standardiserat innehåll via Skatteverkets telefon 0771-567 567. Glöm ej att ange alla obligatoriska krav för personbevis som svenska språket, stämpel, namnteckning och namnförtydligande.