Kopieringstjänst

Hos ryska visumcentralen kan du använda tjänsten att kopiera / skriva ut dokument.

Kostnaden för tillhandahållandet av tjänster debiteras utöver serviceavgiften och är 10 SEK per sida.