Fyll i visumansökningsformuläret

Ryska visumcentralens operatörer erbjuder professionell hjälp vid upprättandet av en visumansökan på de handlingar och uppgifter som lämnas av dig. Den här tjänsten hjälper dig spara tid och undviker eventuella förseningar på grund av fel.

Kostnaden för tjänsten debiteras utöver serviceavgiften och uppgår till 125 SEK per en sida.

Denna tjänst kan du begära i samband med ansökningstillfället.