News

13.09.2021

OBS ! Tävling!

Centra för ryska språket och kulturen «Azbuka» tillsammans med företaget Interlink Service Australia Pty Ltd organiserar en internationell teckningstävling för barn «Jag målar världen». Tävlingen kommer att hållas digitalt från 1 september till 10 november 2021 och välkomnar unga konstnärer från hela världen att skicka in sina bidrag.

Tävlingen hålls för att stödja barns kreativitet, stärka upp intresset för ryska språket och folkkonst samt främja ryska språket och kulturen utomlands.

Tävlingsbidragen bedöms av juryn som består av verksamma konstnärer från 7 länder – Ryssland, Australien, Ungern, Georgien, Norge, Kroatien och Sverige.

Med information om konsttävlingen finns att läsa på Facebook: https://www.facebook.com/groups/168736012002161/

Tävlingens vinnare kommer att tilldelas diplom och en minnesgåva. Deltagarintyg utfärdas till alla deltagande konstnärer.


20.07.2021

Ändringar i viseringsreglerna för anhöriga till ryska medborgare

12 июля 2021 года вступили в законную силу пункты 1 и 2 статьи 1 Федерального закона от 1 июля 2021 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно принятым изменениям в статье 2 Федерального закона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (далее – Закон) дается четкое определение понятия близких родственников, под которыми понимаются супруг, супруга, родители (усыновители), дети (усыновленные), супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Закона основанием для выдачи иностранному гражданину обыкновенной частной визы на срок до трех месяцев может являться решение руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации принятое по заявлению в письменной форме гражданина Российской Федерации о въезде иностранного гражданина, являющегося его близким родственником или членом его семьи.

Вышеупомянутое заявление может быть подано российским гражданином в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение лично, а в случае отсутствия у гражданина Российской Федерации такой возможности для оформления визы его близкому родственнику потребуется оригинал заявления, заверенного российским нотариусом. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, пол, номер паспорта, адрес регистрации и адрес фактического места жительства российского гражданина (в случае проживания на территории Российской Федерации), а также фамилия, имя, остальные имена, дата рождения, гражданство, пол, номер паспорта, кратность визы, цель поездки, запрашиваемый период въезда, место предполагаемого проживания лица, обращающегося за визой, и города посещения.

Одновременно с заявлением необходимо представить оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих степень родства (свидетельства о браке, рождении и т.д.), которые после копирования должны быть возвращены заявителю, а также документы, предусмотренные пунктом 46 постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».

Обращаем внимание, что понятие заявления российского гражданина о совместном с ним въезде в Российскую Федерацию члена его семьи утратило свою силу.


19.07.2021

Nuvarande restriktioner för inresa till Ryssland

I samband med beslutet från Rysslands regering att tillfälligt förbjuda utlänningar som kommer in i Ryssland och utfärda viseringar från 17 mars 2020 avslutar samtliga ryska visumcentraler mottagandet av dokumenten för visum till Ryssland, med undantag för visum för förare av internationell biltrafik, sjö- och flygbesättningar, medlemmar av officiella delegationer, visum för behandling i ryska medicinska organisationer, privata visum för gemensam resa med en familjemedlem som är en medborgare i Ryssland, privata visum för att ta hand om sjuka närstående, privata visum i samband med en nära släktings död.

STOCKHOLM: Ryska visumcentralen i Stockholm byter till en reducerad arbetstid från 10:00 till 12:00 på arbetsdagar. Utlämning av pass kommer att ske vid angivna timmar. Pass kommer att skickas med post för dig som har beställt vår postservice.

GOTEBORG: Visumansökningscentret i Göteborg är STÄNGAT tills dessa begränsningar hävs.


18.07.2021

Test på Coronavirus (COVID-19) innan du reser till Ryssland

Kära Kunder,

Från och med den 27e juli 2020 kräver den ryska regeringen att alla utländska resenärer ska presentera ett negativt PCR Covid-19-testresultat vid ankomsten, daterat senast tre dagar (72 timmar) före ankomst till Ryssland.

Resultatet kan vara på engelska eller på ryska. Utländska resenärer måste också fylla i bifogat formulär, skriva ut i PDF-format och presentera för tullen vid gränskontrollen vid ankomsten till Ryssland.

Utskriften och det fyllda formuläret tillsammans med testresultatet måste vara redo att tas med dig under din planerade flygning.

För din bekvämlighet kommer Interlink Service Sweden AB att ge dig ett ackrediterat remissformulär för PCR Covid-19-test som kan göras vid någon av kliniker som utses av Thirdline AB (Sina Care) över hela landet.

 • Observera att tjänsten från Thirdline AB (Sina Care) är erkänd och ackrediterad för Interlink Service Sweden AB vid den ryska gränskontrollen.
 • Genom att presentera remissformuläret från Interlink Service Sweden AB får du testresultat inom 24 timmar i digitalt format via sms och e-post.
 • Kostnaden för PCR Covid-19-testet för resenärer är 1.800 sek och täcks inte av Medicare-rabatten.

Vänligen meddela om du vill få remissen under din visumansökan.

Vid postansökan markera i följebrevet att du vill få remissen.


29.04.2021

Helgdagar i Maj

Den ryska ambassaden i Konungariket Sverige är stängd från 01/05/2021 till 10/05/2021

Visa Application Center i Stockholm fungerar som tidigare: 10.00-12.00 måndag-fredag.

Dokumenten för att fatta beslut av ambassaden kommer att skickas den 11/05/2021.


19.03.2021

Kära sökande!

Observera att på webbplatsen interlinkservice.world kan du hitta en artikel om de reseregler som är tillämpliga i Ryska federationen när det gäller de nuvarande begränsningarna för att förhindra spridningen av den nya Coronavirus-infektionen. Vi rekommenderar att du läser dessa regler om du planerar att resa till Ryssland inom en snar framtid. Observera dock också att resebestämmelserna kan ändras och att det är obligatoriskt att kontrollera de senaste uppdateringarna på ryska federationens webbplatser och respektive flygbolag


28.12.2020

Праздничные дни

Уважаемые заявители, обращаем Ваше внимание, что визовый центр будет закрыт с 30 декабря 2020 по 7 января 2021


11.12.2020

Kära sökande!

Var uppmärksam på våra öppettider under jul- och nyårshelgdagar!

Stockholm Visa Application Center

 • 23 december 2020 är den sista dagen för inlämning av dokument för visum 2020.
 • 24-25 december, 2020 - helgdagar. Visumcentret är stängt.
 • 28-29 december 2020 - endast uthämtning av visum. Dokument för visum accepteras inte.
 • 30 december 2020 - 7 januari 2021 - helgdagar. Visumcentret är stängt.
 • Från 8 januari 2021 – inlämning av dokument och visumuthämtning sker melan 10:00-12:00 måndag-fredag.

Göteborg Visa Application Center är stängt


17.03.2020

Kara sokande!

I samband med beslutet fran Rysslands regering att tillfalligt forbjuda utlanningar som kommer in i Ryssland och utfarda viseringar fran 18 mars till 1 maj 2020, avslutar samtliga ryska visumcentraler mottagandet av dokumenten for visum till Ryssland , med undantag for visum for forare av internationell biltrafik, sjo- och flygbesattningar, medlemmar av officiella delegationer samt privata visum i samband med en nara slaktings dod. Ryska visumcentralen i Stockholm byter till en reducerad arbetstid fran 10:00 till 12:00 pa arbetsdagar. Utlamning av pass kommer att ske vid angivna timmar. Pass kommer att skickas med post for dig som har bestallt var postservice. For bradskande fragor ang passreturnering, vanligen kontakta oss via telefon: 0762989437

13.11.2019

Kära sökande!

Var uppmärksam på våra öppettider under jul- och nyårshelgdagar!

Stockholm Visa Application Center

 • 23 december 2019 är den sista dagen för inlämning av dokument för visum 2019.
 • 24-26 december, 2019 - helgdagar. Visumcentret är stängt.
 • 27 december 2019 - endast uthämtning av visum. Dokument för visum accepteras inte.
 • 28 december 2019 - 1 januari 2020 - helgdagar. Visumcentret är stängt.
 • 2,3 ,7 och 8 januari 2020 –inlämning av dokument och visumuthämtning sker som vanligt. Dokument som lämnats in till visumcentret på angivna dagar kommer att överföras till den ryska ambassaden den 9 januari 2020.
 • 6 januari – helgdag. Visumcentret är stängt.

Göteborg Visa Application Center

 • 20 december 2019 är den sista dagen för inlämning av dokument för visum 2019.
 • 23 december 2019 - endast uthämtning av visum. Dokument för visum accepteras inte.
 • 24 december 2019- 1 januari 2020 - helgdagar. Visumcentret är stängt.
 • 2,3,7, 8 och 9 januari 2020 –inlämning av dokument och visumuthämtning sker som vanligt. Dokument som lämnats in till visumcentret på de angivna dagarna kommer att överlämnas till Rysslands Generalkonsulatet den 10 januari 2020.
 • 6 januari – helgdag. Visumcentret är stängt.