COVID-19

Kära sökande,

Just nu vidtas i Sverige och i Ryssland planerade åtgärder för att häva de tidigare införda restriktionerna för att förhindra spridning av en ny coronovirusinfektion.

En fasvis gränsöppning kommer att börja med internationell persontrafik. Statliga institutioner öppnas, företag med anknytning till små och medelstora företag, ink. de som arbetar inom tjänstesektorn, börjar arbeta.

I sin tur vidtar företaget Interlink Service också nödvändiga åtgärder för att återuppta arbetet i visumcentralen. Kontorsarbetet kommer att utföras i enlighet med kraven och rekommendationerna för överensstämmelse med sanitära standarder, desinfektion och social distansering, som presenteras för organisationer som tillhandahåller tjänster till befolkningen.

  1. Nödvändig sanitet av lokalerna med användning av desinfektionsmedel. Våtrengöring av lokaler och gemensamma utrymmen.
  2. Handdesinfektion (vätskor, lotioner, geler)  eller desinfektionsservetter vid varje dokumentmottagnings fönster.
  3. Kontroll över arbetstagarens kroppstemperatur och den obligatoriska avstängningen från att vara på arbetsplatsen för personer med förhöjd kroppstemperatur och (eller) med tecken på luftvägsinfektioner (feber, hosta, rinnsnuva).
  4. Mottagning av kunder kommer att ske bara med en bokad tid för att utesluta kontakt mellan besökare.
  5. Tillhandahållande av tjänster kommer att utföras på ett avstånd av minst 1,5 meter från varandra. Golvmarkering och placering av stolar i väntrummet på bestämt avstånd.
  6. För att följa principerna för social distansering mellan arbetare och besökare installeras separationsfönster i dokumentmottagningsfönstren.
  7. Användning av personlig skyddsutrustning.